Пример за формуляр за семеен отчет 2020 (Формат на Excel и Word)

Формулярът за семеен отчет е необходим, за да завършите тези процедури по здравословен начин.

Пример за формуляр за семеен отчет 2020 (в Excel и Word формат)

TR идентификационен номер: номер на социално осигуряване:

Позиция:

Първо име:

Фамилия:

Съпруг / а за минимална надбавка за живот

Първо име:

Фамилия:

Статус на работа: Работещ / Безработен / Доход

Отчет за доходите / доходите на съпруга / съпругата:

Брой деца, седнали или обгрижвани от данъкоплатеца за минимална надбавка за живот

Име презиме:

TC Идентификационен номер:

Дата на раждане:

Име на майката:

Бащино име:

Издръжка за самостоятелно или осиновено дете:

Ако продължава висше образование;

Дата на регистрация:

Име на училище:

Клас:

Обяснение: