Банкомат Колко конвертира Pascal? 1 Атмосферна единица, еквивалентна на Bar, Torr, Mmhg и Cmhg?

Единицата за атмосферно налягане, известна също като открито въздушно налягане, е атм. Въпреки че тази мярка е относително стара, тя продължава да се използва и днес. То се отнася до условия на морското равнище и при нормални условия.

1 атмосфера (ATM)

Паскалът също се използва за изразяване на натиск, точно както в банкомат. Има просто уравнение между Паскал и атм, известно като барометрично налягане. Съответно, 1 атм съответства на 101325 паскална стойност. Символът на Паскал се използва като "Pa".

Атмосферата се използва като стандартна мерна единица до края на 1900-те. От 1982 г. обаче размерът на бара се използва в повечето райони вместо в атмосферата. Преобразуването между bar и Pascal е 1 bar = 100000 Pa.

1 Атмосфера; Какъв е еквивалентът в Bar, Torr, Mmhg, Cmhg?

Преобразуване между мерните единици; образованието е необходимо в бизнеса и ежедневието. Съответно, банкомати; Стойността му в bar, torr, mmhg и cmhg също се изследва от време на време. То съответства на 1 атм = 1,01325 бара от свързаните размери.

Torr и mmhg, които нямат място в метричната система, имат същото значение. И двете се изразяват в милиметри живак и се използват като налягане. Връзката между атмосферата и mmhg се приема като 1 atm = 760 mmhg. Той е 760 mmhg, около 76 см в метричната система. В това отношение 1 атм може също да бъде изразен като 76 cmhg.