Паскал Какъв е еквивалентът на Atm, Kpa, Kg, Lt, Mmhg и Mss за 1 баров блок?

Тъй като стойността на Паскал има много висока стойност, единица за измерване на бара се използва при инженерни изчисления. Стойността на налягането от 1 бара се приема като 100 000 паскал налягане.

Паскал

Стойността на налягането от 1 бара (символна лента) се счита за равна на 100 000 паскала. За да не се справяте с много високи стойности при извършване на инженерни изчисления, вместо паскал се предпочита единица за измерване на бара. Единицата за паскално налягане е единицата за налягане, приета в метричната система. За инженерни изчисления се изискват стойности, съответстващи на други мерни единици за налягане от 1 бара.

Какъв е еквивалентът на 1 барова единица на atm, kg, lt, mmhg и mss?

Налягането от 1 бара има различна стойност във всяка измервателна единица. Тези стойности са както следва;

1 бара = 100 000 pa (паскал)

1 бара = 0,986855 атм (атмосфера)

1 бара = 750 mmhg (милиметри живак)

1 бара = 10,197,1621 килограма сила / квадратен метър (kgf / m²)

1 бара = 100 kPa (килопаскал)

1 бара = 10 197 mss (метър воден стълб)

1 бар ~ 8 02294 lt (литър)

Когато се превежда за налягане от 1 бара, atm, kgf / m², pa, mmhg, kpa, mms и lt са както по-горе. Налягането от 1 бара има различен диапазон от стойности във всяка измервателна единица.

Познаването на стойностите на налягането според тези мерни единици осигурява удобство при различни изчисления. Измервателните единици и стойности са ефективни при извършване на точни изчисления в областта на инженерството.