Причини за супер женствения синдром

Повечето хора имат 46 хромозоми, 22 двойки и 2 полови хромозоми. Една от половите хромозоми идва от майката, а другата от бащата. Тези 46 хромозоми съдържат гени и гените носят информация, която определя всичко, от височината ви до цвета на очите ви. От половите хормони може да има само Х хромозомата, която идва от майката. Х или Y хромозома може да бъде взета от бащата. Съответно полът се определя генетично. Ако X се вземе от бащата, двойката XX причинява генетично женски, а ако Y се вземе, двойката XY причинява генетично мъжки. 

Хората със суперженски синдром (XXX синдром) имат допълнителна Х хромозома. Въпреки че това състояние е генетично, то не е наследствено. Тъй като яйцеклетката на майката или сперматозоидната клетка на бащата не се формира правилно, бебето има допълнителна Х хромозома. Тази случайна грешка в деленето на яйцеклетки или сперматозоиди се нарича недисюнкция.

Понякога излишъкът от Х хромозома не се проявява до ранния етап на развитие на ембриона. Това се нарича мозаечен тип суперфин синдром. При мозаечния тип някои телесни клетки имат допълнителна Х хромозома, докато други нямат. Поради тази причина симптомите могат да бъдат по-малко интензивни. 

Симптомите на суперженския синдром включват високи, вертикални гънки на кожата, които могат да покрият вътрешните ъгли на очите, късно развитие на речевите и езикови способности, слабост на мускулния тонус, наклонени розови пръсти, поведенчески и психични разстройства, запек или коремна болка, аномалии на яйчниците.

Почистване на областта на гениталиите