Какъв е отговорът на пъзела Кой прави продажби, не използва място?

При гатанките дефинициите се правят, без да се казва името на нещо и само чрез изразяване на неговите характеристики. Останалите хора се опитват да отговорят на тези разузнавателни въпроси възможно най-бързо.

Какъв е отговорът на пъзела Кой прави продажби, не използва място?

Извеждат се различни опции за отговора на пъзела на човека, който продава, не използва място и потребителят не вижда. В този контекст основната ситуация, когато той не вижда предмета, който е използвал, е смъртта на човека. Отговорът на загадката е надгробният камък.