Какво е значението на името Tarık? Какво означава Тарик, какво означава?

Броят на Тарик на името на Турция е 36 249. 8.223 от тези хора живеят в Истанбул.

Какво означава Тарик?

1- Речник Значение на името Tarık:

Първо значение на името: Утринна звезда, Венера

Второ значение: Път, метод (Произходът на думата Tarikat е Tarik, тоест Tariq.)

Други значения: нужда, необходимост. Дело.

2- Характеристики на името Tarık:

Състои се от две срички „Ta“ и „Rık“. Думата тарик произлиза от корена "tark". Думата "тарк" означава "да удрям" и "да звуча".

Споменато ли е името Тарик в Корана?

Името на 86-та сура на Корана е Сура Тарик. Той е изпратен след сурата на община Мека и преди сурата на Камер. Състои се от общо 17 стиха. Звездата на Тарик е спомената в първите три айета на сурата.

1- Първите три стиха на Сурат Ат-Тарик:

1- Заклейте се в небето и в звездата Tarik / Tarık

2- Но как ще разберете какво представлява Тарик?

3- Той (Тарик) е ярка звезда, пронизваща тъмнината.

Освен тази сура, името Тарик се споменава в много стихове на Корана.

2- Сура Таха - стих 77:

„И lâ tahâfu deraken ve la tahşâ.“

„Заклехме се на Мойсей: Когато настъпи нощта, тръгнете с моите слуги. Направете им сух път в морето. (Фараонът и неговата армия) Не се страхувайте и не се притеснявайте, че ще ви настигнат. “

3- Ан-Ниса - стих 168:

'' Nennellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve la li yehdiyehum tarîkâ. ''

„Тези, които отричат ​​религията си и се обръщат към неправомерни действия, Аллах няма да им прости, няма да ги насочи към правия път или да ги насочи.“