Какво е значението на името Canan? Какво означава Canan, какво означава това?

общо 91 338 души, които живеят в Турция Canan name. Това име Турция се нарежда на 155 в списъка с имена за момичета. Броят на хората, използващи името Canan в Истанбул, е над 20 хиляди. Този брой е 20 458 в Анкара и 7124 в Измир.

Какво означава Canan?

1- Речниково значение на думата Canan:

Речниковото значение на името Canan е жив, здрав и жив. Вече думата произлиза от думата "Душа". На персийски суфиксите „moment - en“ придават на думата значение в множествено число. Следователно Canan означава и „души“.

2- Контекстуално значение на думата Canan:

Думата Canan има много мета / метафорични значения, различни от основното си значение. Тези конотации могат да бъдат изброени, както следва.

1 А. Ярка, силна светлина.

1.Б. Жената, която й е отдадена.

1. C. Скъпа

3- Името на Канан в суфизма:

Името "Canan" често се споменава в литературите за суфизма и дивана. Канан означава Аллах в много стихотворения, особено в които е изобразена божествената любов.

Пример:

'' Да мине през бахр-и гамдан ей саки

Подобно на Зеврак-и, аз имам нужда от началник

Buseyi не пропуска, canan

Какво трябва да направя сега? "

(Баки)

Името Canan е използвано преносно в поемата. Не пропуснатият Бюси на Канан означава да приеме молитвите. Стихотворението разказва, че слугата трябва да се стреми само към одобрението на Бог.

4- Име на канан в турската художествена музика:

Освен в Divan Literature, името „Canan“ често се използва в турската художествена музика като любима, пропусната жена.

'' Nale-i cangah не се чувства като душа

Каквато и мярка да не отговаря на преценката. "

Apet египетски

Канан споменат ли е в Корана?

В резултат на подробни разследвания се видя, че името Канан не е споменато в Корана. Религиозно е допустимо да се дава това популярно име на момичета.