Опасно ли е издухването на кипенето?

Не е редно да пукате незрелите, яркочервени, много болезнени циреи. Когато се опитат да бъдат взривени, те така или иначе не експлодират.

Но те могат да се спукат навътре, под тъканта. В този случай разпространението на възпалението под кожата води до по-лоши резултати. Той може да се разпространи в тъканта, в по-напреднали случаи може да влезе в кръвта. Следователно кипенето в началния етап не трябва да се продухва.

Когато обаче узрелите циреи с натрупваща се в средата бяла гной се експлодират с хирургични методи по стерилен начин, заздравяването им се ускорява.

Евакуация у дома

В по-късната фаза на заздравяване струпеята не трябва да се отстранява от струпеите на циреи. Тъй като струпеята играе защитна роля в лечебната тъкан отдолу. В ранния период, когато кората се отстранява преди заздравяването да завърши, земята се подготвя за ямен белег.

Тези, които нямат възможност да отидат в здравно заведение или лекар, могат да пробият зряла цирея със стерилна игла и да оставят възпалението да изтече. Или, след като върхът на остър нож е преминал през пламъка, може да се направи малка драскотина, която да улесни изтичането на възпалението.

Необходимо ли е да премахнете бенки?