Какво е метастази?

Метастази (на гръцки: metastasis, µ ???, мета означава "следващ", ??????, застой, "изместване") е името, дадено на раковите клетки, за да се разпространят в други региони извън тъканта, в които са разположени директно или чрез кръвно-лимфните съдове. .

ПРИЧИНИ ЗА МЕТАСТАЗИС

Злокачествените тумори не само увреждат тъканите и органите, в които се намират, но също така могат да се разпространят и да увредят близките органи и тъкани. Освен това раковите клетки могат да бъдат транспортирани до други части на тялото чрез кръвни или лимфни съдове от областите, където се намират, могат да се заселят там и да се разпространят бързо.

Когато ракът се разпространи от тъканта или органа, от който е започнал, в друга част на тялото, тук се развиват същия тип анормални клетки и продължават да носят същото име като първия тумор: Например, ако ракът на белия дроб се е разпространил в мозъка, клетките тук са по същество белодробни ракови клетки; Туморът, който се появява в мозъка, се нарича „метастатичен рак на белия дроб“, а не „мозъчен рак“.