Коя кръвна група дава кръв на всички?

Коя кръвна група дава кръв на всички? Кръвта се изразява в 4 групи, главно A, B, AB и 0. В допълнение към тези основни групи има междинни групи, както и кръвни групи, наречени RH (+) Положителни и RH (-) Отрицателни. '' Коя кръвна група взема кръв от кого и от кого. Съвпада ли кръвната ми група с всички кръвни групи? На кого се взема кръв и се дава кръв? Коя кръвна група ще даде кръв на всички? "

Коя кръвна група от коя може да вземе кръв?

AB Rh + Всички кръвни групи

AB Rh- От всички Rh- кръвни групи

A Rh + O Rh- O Rh + A Rh- A Rh +

A Rh- O Rh- A Rh-

B Rh + O Rh- O Rh + B Rh- B Rh +

B Rh- O Rh- B Rh-

O Rh + O Rh- O Rh +

O Rh- O Rh-

Коя кръвна група може да даде кръв на коя?

AB Rh + AB Rh +

AB Rh- AB Rh- AB Rh +

A Rh + A Rh + AB Rh +

A Rh- A Rh + A Rh- AB Rh + AB Rh-

B Rh + B Rh + AB Rh +

B Rh- B Rh + B Rh- AB Rh + AB Rh-

O Rh + Всички Rh + кръвни групи

O Rh- Всички кръвни групи

Кой може да даде кръв?

Кръвта е тъкан, която не може да се произведе и единственият й източник са здрави донори.

Хора на възраст между 18 и 65 години, които нямат здраво заразно заболяване или риск, могат да дарят кръв над 50 kg.

Нивото на хемоглобина трябва да бъде най-малко 13,5 g / dl за мъжете и най-много 18,0 g / dl за жените и най-малко 12,5 g / dl за жените най-много 16,5 g / dl.

След здравния разпит и основния преглед на донорите се определя кой може да дари кръв.

Честота на даряването : Честота на даряването на цяла кръв; Интервалът за дарение при мъжете е 90, а при жените интервалът на дарение е на всеки 120 дни.